RenLuftKbh

 pjeceforside

Orange foto

 STØT VORES CROWD FUNDING

Den danske stat har overskredet grænseværdier for luftforurening i 5 år.

400 københavnere dør af luftforurening om året. De seneste 5 år har ingen af de to regeringer gjort noget effektivt for at nedbringe luftforureningen og derved overholde loven. Miljøzoner, ren-luftzoner, trængselsregulering, krav om katalysatorer og andre miljøtiltag er alle blevet droppet.

Den danske stat overtræder EU- og dansk lovgivning. Nu undersøger vi mulighederne for at anlægge sag mod staten.

Siden 2010 har Danmark år for år overtrådt både EU og dansk lovgivning ved at overskride grænseværdien for udstødningsgassen (NO2). Danmark søgte 2010 dispensation fra lovgivningen i EU, men fik i 2011 afslag, fordi EU forlanger at luftforureningen skal reduceres nu. Vi forlanger, at Danmark overholder de EU-retlige forpligtelser og den danske lovgivning – herunder grænseværdierne for luftforurening – om der så skal en retssag til. Se pressemeddelelse.

RenLuftKbh kæmper for at grænseværdierne overholdes.

Miljøstyrelsen har netop udsendt den Luftkvaltetsplan, som vi har ventet på i fem år. Men den foreslår, at målestationen flyttes længere væk fra forureningen (Se artikel). Så vil målingerne muligvis komme ned under grænseværdierne. Vi kræver initiativer, der sikrer renere luft. Ikke fifleri med målinger.

udsnit_af_publikum_paa_ren-luft-konference_i_faellessalen_paa_christiansbor

Konference i Fællessalen på Christiansborg 9.10.2013