RenLuftKbh

Hvad vil vi?

Ren luft

Borgerinitiativet RenLuftKbh forlanger at københavnerne kan indånde luften uden at udsætte sig selv for risiko for sygdom og for tidlig død. Danmark har siden 2010 overtrådt EU-lovgivning ved ikke at overholde grænseværdierne for udstødningsgasser i luften langs vores trafikerede veje. Danmark har de år for år undladt at lave de lovbefalede handleplaner for nedbringelse af luftforureningen. Lige nu stiger luftforureningen.

Forurening II

Luftforurening er sundhedsfarlig

 • Der dør 500 københavnere af luftforurening hvert år
 • Gennemsnitsalderen er lavere, når du bor ved en befærdet vej
 • Gravide, der bor ved en befærdet vej, får børn, der har 3-5 point lavere IQ.
 • Forureningen påvirker vores DNA

EU-lov sætter grænseværdier for luftforurening.

 • Danmark har søgt dispensation for EU-grænseværdier, men fået afslag. Det kræver nemlig, at man dels kan dokumentere, at man har gjort tiltag til at nedbringe forureningen til grænseværdien OG at man kan fremlægge en handleplan, der viser, at man kan komme ned på grænseværdien inden for dispensationsperioden.
 • Danmark har ikke kunne dokumenterer at der er iværksat effektive tiltag for at nedbringe forureningen. Danmark har nemlig droppet
  • Miljøzoner med højere krav
  • Ren-luftzoner
  • Krav om SCR-katalysatorer
  • Trængselsafgifter, så trafikken kunne ledes uden om centrum

Ikke overholdt

 • Danmark har i 5 år ikke lavet handleplaner for, hvordan man kommer til det. Vi klagede til Folketingets Ombudsmand over dette i oktober 2013. Miljøstyrelsen lovede at lave en luftkvalitetsplan senest i december 2013. Dette plan er kommet nu, men den indeholder ikke nogle effektive tiltag. Den forslår derimod at flytte målestationen længere væk fra forureningen.

 

 

Søren Thorborg med RED SØERNE banner

Konference på Christiansborg 2013

Klage til Ombudsmanden

Vi har i oktober 2013 indklaget Staten for Ombudsmanden for overtrædelse af lovgivningen. Miljøstyrelsen meddelte dengang, at de ville lave en handleplan inden udgangen af 2013, og på det grundlag undlod Ombudsmanden at rejse sagen. Det er nu et år siden og der foreligger først i december 2014 – med et års forsinkelse –  en handleplan. Men handleplanen indeholder ikke nogle effektive tiltag, der er nødvendigt for folkesundheden.

Se vores tiltag her.

Næste skridt

Forurening

Vi har derfor overvejet, at anlægge sag mod Staten for overtrædelse af EU-loven om partikelforurening. Vi er bekendt med at Storbritannien har modtaget en åbningsskrivelse fra EU om deres overtrædelse af sammen lov. Dette er første skridt til en retssag ved EU-domstolen.

Folketing, regeringer og stat har gennem de sidste mange år ikke taget skridt til nogen effektive skridt til at begrænse trafikken i København og andre store byer. Der er heller ikke taget skridt til at den trafik, der kommer i byerne er mindre forurenende. Se mere information.

Vi ønsker at fastholde den danske stat på sine forpligtelser i forhold til borgerne sundhed. Det er det, vi vil!