RenLuftKbh

Hvem er vi?

Borgerinitiativet RenLuftKbh er en gruppe miljøbevidste borgere, der kæmper mod luftforurening fra trafikken i København. Initiativet startede i 2009, hvor Københavns Kommune havde planlagt at lægge en lastbilrute lands søerne i det indre København. Vi etablerede Borgerinitiativet RED SØERNE, der gennem offensivt græsrodsarbejde formåede at ændre kommunes beslutning.

demo_(13_of_14)

Borgerinitiativet RED SØERNE arrangerede en demonstration i 2009 for at sætte fokus på forureningen fra den tunge trafik.

Vi bor i et sundhedsskadeligt miljø

Vi blev opmærksomme på, at selv uden den planlagte lastbilrute, var luftforureningen i vores boliger sundhedsskadelig. Siden EU’s grænseværdier for udstødningsgasser blev indført i 2010, har Danmark hvert år overtrådt lovgivningen på dette område. Danmark har søgt dispensation, men fået afslag. Resultatet er at hundredvis af københavnere hvert år dør som følge af denne luftforurening far trafikken. 

regeringsgrundlag

Regeringsgrundlaget 2011 gav store forventninger om begrænsning af luftforureningen fra trafikken i byerne.

Store forventninger i 2011

Vi havde store forventninger til regeringsinitiativer ved regeringsskiftet i 2011, men hverken de skærpede ren-luft-zoner, trængselsringen eller krav om katalysatorer er blevet gennemført. Regeringsgrundlaget fra 2011 beskrev en på side 29 en trafikpolitik, hvor et centralt virkemiddel skulle være, at sikre, at der købes biler, der forurener mindre. Der blev også talt om, at der er i særlig grad var brug for at begrænse forureningen i byerne, hvor sundhedsskaderne fra forurening er størst. Der er blev også talt om at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den kollektive trafik.

Nyt fokus på staten og EU

EU´s Luftkvalitetsdirektiv skulle have været efterlevet allerede i 2010. Grænseværdierne er ikke blevet overholdt i Danmark. Hvert eneste år er de overskredet, og dermed er sundhedstilstanden for borgerere i København alvorligt truet. Der findes mulige tiltag, men de er ikke taget i anvendelse i Danmark. (Se hæfte om Trafikkens forurening.)

Logo III

Vi har erkendt, at denne kamp ikke kan kæmpes lokalt. Vi er nødt til at rette fokus mod staten og EU for at få en luftkvalitet i København, der ikke slår folk ihjel eller gør os syge. Derfor har vi i foråret 2014 skiftet navn til Borgerinitiativet RenLuftKbh. Vi har fået nyt navn. Vi er blevet flere aktive. Men det er stadig samme sag vi arbejder for. Ren luft i København!