RenLuftKbh

Tiltag

2009   Vi gennemførte en demonstration, hvor flere politikere og kunstnere gav deres støtte.

9623_146432202154_521682154_3203320_2456437_n

Tobias Trier spiller og synger ved RED SØERNEs demonstration

 

2009   Vi gennemførte et borgermøde

2010    Vi skrev til Borgerrepræsentationens medlemmer og havde foretræde i Teknik- og Miljøudvalget.

2010    Vi indsamlede penge og fik udfærdiget et juridisk notat, der vurderede, at hvis Københavns Kommune øgede forureningen ved at koncentrere trafikken på en særlig lastbilsrute, ville vi kunne vinde en retssag mod kommunen, hvis vi anlagde den.

2010   Københavns Kommune dropper forslaget om Rød Rute gennem centrum, hvor den tunge trafik skulle koncentreres.

2010 Vi gennemførte flere borgermøder

2011   Vi gennemfører videnskabelige målinger i flere lejligheder langs trafikerede veje.

2011    Vi afholder borgermøde og fremlægger resultatet af målingerne og de helbredsmæssige konsekvenser for beboerne.

Forurening III

2013   Vi henvender os til Miljøstyrelsen

2013   Vi indklager Staten for Ombudsmanden.

2013    Miljøstyrelsen skriver, at de vil udfærdiger en handleplan inden 31.12.2013

2014   Vi skifter navn til Borgerinitiativer RenLuftKbh.

2014   Vi beder om aktindsigt i alle dokumenter vedr. renluftzoner og kommunikation med EU om grænseværdier og handleplaner.2

2014   Vi beder Miljøstyrelsen om en redegørelse for, hvorfor der ikke er udarbejdet en handleplan i december 2013 som lovet.

2014   Miljøstyrelsen fremlægger Luftkvalitetsplan. Den foreslår at flytte målestationen.

2015    Vi overvejer sagsanlæg mod staten